Assessorament tècnic

Assessorament tècnic Serveis de consultoria i assessorament tècnic extern de tot tipus.

- Avantprojectes
- Dissenys preliminars.
- Estudis parcials.
- Informes tècnics de tot tipus.
- Estudis de càrregues.
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.