PRESENTACIÓ

MÀSICH ENGINYERS INDUSTRIALS, S.L.P. és una societat d'enginyeria dedicada a tots aquells camps que engloba l'Enginyeria Industrial.

Ens dediquem a tot tipus de Projectes: Construcció d'edificacions i naus industrials, Obra Civil, Càlcul d'Estructures, Disseny i Legalització d’Instal·lacions, Legalització d'Activitats Industrials, i Legalització d'Activitats Comercials.

L'enginyeria industrial avui en dia requereix d'un servei integral, pel que l'exigència del mercat deriva en que la redacció del projecte impliqui també les tasques de direcció d'execució de les obres, coordinació de seguretat i salut, i implantació i legalització de l'activitat industrial. Així doncs, es pretén que el seguiment sigui constant des del primer moment, fins que queden finalitzades totes les tasques.

La filosofia de treball consisteix en adaptar-se a les necessitats i els requeriments particulars en cada cas concret, prioritzant l'optimització en els recursos i personalitzant l'execució i tramitació de les obres, edificacions industrials, instal·lacions i/o documentació tècnica necessaris. El tracte personal i l'adaptació a les necessitats específiques requerides en cada cas distingeixen la raó fonamental de la manera de treballar.

Dades de contacte

Albert Màsich Sanagustín

C/Príncep de Viana, 84. 6è
25008 LLEIDA

C/Barcelona 62. 5è-1a
25600 BALAGUER (Lleida)

Tel. / Fax: 973 247 761
Tel. 973 445 612
Mòbil: 696 79 68 90

albert.masich@gmail.com albert@masichenginyers.com
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.