Càlcul d'estructures

Càlcul d'estructures Disseny, càlcul i dimensionament d’estructures industrials de tot tipus.

- Fonaments, murs de contenció, lloses, murs pantalla.
- Dipòsits soterrats. Dipòsits d’aigua antiincendis.
- Racks de canonades. Estructures per a passos elevats.
- Estructures per a coberta. Cobertes de dipòsits superficials d’aigua.
- Forjats i altells de producció o emmagatzematge. Forjats metàl·lics col·laborants, forjats mixtes, forjats prefabricats de formigó armat i plaques alveolars.
- Estudis de càrregues en cobertes, per a la implantació d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques.

El càlcul i el disseny dels elements resistents i estructurals es realitza cercant sempre la millor solució i els materials que millor s’adaptin a les necessitats existents.

Es procedeix al càlcul indistintament segons es tracti d’estructura metàl·lica o bé prefabricada de formigó armat.
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.