Càlcul d'estructures i obra civil


- Fonaments, murs de contenció, lloses, murs pantalla

- Dipòsits soterrats

- Racks de canonades

- Forjats i altell de producció o emmagatzematge
20110401064734636Masich.jpg 20110401064734637Masich.jpg 20110401064734638Masich.jpg 20110401064734639Masich.jpg 20110401064734640Masich.jpg 20110401064734641Masich.jpg 20110401064734642Masich.jpg 20110401064734643Masich.jpg 20110401064734644Masich.jpg 20110401064734645Masich.jpg 20110401064734646Masich.jpg 20110401064734647Masich.jpg 20110401064734648Masich.jpg 20110401064734649Masich.jpg 20110401064734650Masich.jpg 20110401064734651Masich.jpg 20110401064734652Masich.jpg 20110401064734653Masich.jpg
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.